XOOON Multicleaner

XOOON Multicleaner


XOOON Multicleaner

Multifunctionele reiniger

Zeer krachtige reiniger voor dekkend mat gelakte en kunststof oppervlakken zoals linoleum, vinyl, laminaat, melamine, PVC, HPL, houtfolie, etc. Verwijdert moeiteloos vette en hardnekkige verontreinigingen. Geschikt voor o.a. meubelen, vloeren, deuren, wanden, plafonds, etc.

Gebruiksaanwijzing:
Vóór gebruik op een onopvallende plaats testen op kleurechtheid en bestendigheid. Pas na drogen vergelijken. Multi Cleaner is licht schuimend. Het te behandelen oppervlak inspuiten en korte tijd laten inwerken. Daarna met een schone doek opnemen. Aansluitend met een met water bevochtigde doek nawrijven. Bij hardnekkige vlekken behandeling herhalen. Tijdens en na gebruik van het product de ruimte goed ventileren.

Gevaar:
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

Bevat:
<5% niet-ionogene en anionogene oppervlakteactieve stoffen